samajikkhabar.com

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले उम्मेदवरा सिफारिस सम्वन्धी सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

आयोगको काठमाडौं कार्यालयले स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२००१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ् सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ ।

हेर्नुहोस् सूचना :

रासस

samajikkhabar.com