Home रोजगार

रोजगार

मलेसिया रोजगारी शून्य लागतमा

मलेसिया रोजगारी शून्य लागतमा – singhadurbar daily

श्रम सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै मलेसिया रोजगारी शून्य लागतमा भएको छ । त्यसमध्ये स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क सुरुमा...