samajikkhabar.com
how to register company in nepal

कुनै पनि उद्योग आधिकारिक रुपमा संचालन गर्नका लागि दर्ता गराउनु पर्छ । दर्ता नगरी चलाएमा त्यसलाई गैरकानुनी मानिनेछ र कारवाहीमा पनि पर्न सकिने सम्भावना हुन्छ । तर उद्योग केकसरी कहाँ गएर दर्ता गराउने तपाईलाई थाहा छ ? यसका लागि केके कागजात चाहिन्छ होला र कति दस्तुर तिर्नुपर्छ?

यो लेखमा हामीले उद्योग के कसरी र कहाँ गएर दर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिएका छौँ।

कहाँ दर्ता गर्ने?

सानो उद्योग खोल्दै हुनुहुन्छ भने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलयमा गएर दर्ता गराउन सकिन्छ। ठूलो उद्योग हो भने सम्बन्धित उद्योग विभागमा नै जानुपर्ने हुन्छ। ठूला उद्योग दर्ता गर्नु भन्दा अगाडी कम्पनी रजिष्ट्राको कार्यालयमा गएर कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ।

घरेलु तथा साना कार्यालय देशभर नै छन्। आफूलाई नजिक पर्ने कार्यालयमा गएर दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ।

कार्यलयको सुची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

केके कागजात चाहिन्छ?

उद्योग दर्ता गराउँदा यी कागजातहरू चाहिन्छ:

  • नागरिकताको फोटोकपी
  • लालपुर्जाको फोटोकपी वा घर बहाल सम्झौता
  • बिजुली बत्ती, खाने पानी तिरेको रसिद, वित्त आदि
  • सरजमिन मुचुल्का,
  • फोटो २ प्रति
  • रु. १० को टिकट
  • राजस्व दस्तुर

नोट: सीप सिकेर सोही सीप अनुसारको उद्योग खोलेर दर्ता गराउन जाँदै हुनुहुन्छ भने रु. १०० मा नै दर्ता गर्न सकिन्छ। यसका लागि सीप सिकेको प्रमाणपत्र देखाउनु पर्छ।

कति दस्तुर लाग्छ?

दर्ता र नवीकरण दस्तुर उद्योगको लगानीको आधारमा एक हजार देखि ५० हजारसम्म लाग्छ।

लगानी दर्ता शुल्क (रु.) नविकरण शुल्क (रु.)
३ लाख सम्म १००० ६००
३ देखि ५ लाख सम्म२०००१०००
५ देखि २० लाख सम्म ६०००१६००
२० लाख देखि १ करोड सम्म २००००३०००
१ देखि ५ करोड सम्म ३०००० ८०००
५ करोड भन्दा माथि ५०००० १५०००

साझेदारीमा सुरु गरिएको उद्योग हो भने

लगानी दर्ता शुल्क (रु.) नविकरण शुल्क (रु.)
१ लाख सम्म ६०० १००
१ देखि ३ लाख सम्म २०००१२५
३ देखि ५ लाख सम्म४०००१५०
५ देखि १० लाख सम्म७५००२००
१० देखि ५० लाख सम्म १०००० २५०
५० लाख भन्दा माथि १५०००३००

कहाँ सम्पर्क गर्ने?

उद्योग दर्ता गराउन कुनै समस्या परेमा यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला ४२५९८४२, ४२५९८४६, ४२५९८५५, ४२५९८७५

इमेल : info@dcsi.gov.np
website : https://dcsi.gov.np

samajikkhabar.com